Czerwony zaokrąglony budynek z dużą liczbą okien. Okna są ułożone w rzędach obok siebie.