Przekrój drzwi o kolorze czerwonym. Szyba jest jednowarstwowa.