Niebieskie drzwi zewnętrzne, na środku są szklane okienka, jedno pod drugim. Klamka biegnie prawie przez całą wysokość drzwi