Po prawej stronie jest brama garażowa w kolorze czerwonym, a po prawej są drzwi o kolorze bramy garażowej.