Zbliżenie na czarną ramkę okna.W oknie odbija się fragment budynku